OVER ONS

Over ons

Projecta Musica is vanaf 2020 de nieuwe naam van de Stichting Leidse Koorprojecten (SLK).  Het doel blijft hetzelfde: we willen iedereen, geoefende en nieuwe zangers, de mogelijkheid bieden in een groot koor een bijzonder werk uit te voeren. Dat doen we met professionele orkestbegeleiding. Waar mogelijk in combinatie met andere kunstvormen en medewerking door jongeren. Een maatschappelijk thema is vaak als een rode draad in het programma te herkennen.

 

We zijn een stichting ingeschreven bij de KvK, vier of vijf vrijwilligers vormen het bestuur van de stichting. Wim de Ru is de vaste dirigent en artistiek leider. Elke keer wordt er vanuit het koor een muziekcommissie samengesteld om mee te denken over het komende project.

 

Hou je van zingen, maar wil je je niet binden aan een ‘vast’ koor?  Projecta Musica  is er voor de geoefende amateur, maar ook juist voor diegene, die wel eens wil kijken of zingen ook voor hem of haar een leuke bezigheid is. De uitvoering van het concert vindt meestal plaats rond mei/ juni in één van de Leidse kerken. Vanaf januari wordt begonnen met de koorrepetities. Die vinden in de regel plaats om de andere week op zaterdagmiddag in het centrum van Leiden.

 

Groot en klein project

We wisselen elk jaar een groot project af met een klein project. Zo’n klein project heeft meer het karakter van een scratch, we repeteren dan twee zaterdagen met een concert aan het eind van de middag op de tweede zaterdag.

 

Wat vragen we van jou?  

Het is belangrijk dat je op alle repetitiedata aanwezig bent en dat kost iets van je vrije tijd.. Er wordt van de koorleden een financiële bijdrage gevraagd voor alle kosten en een volledige vergoeding van de eigen bladmuziek. Tezamen geeft dat per keer een bedrag van tussen de € 80 tot € 130,-- p.p. Een klein project kost  € 50  tot € 70 p.p. De prijzen zijn afhankelijk van de soort muziek.

 

Daarnaast is het de bedoeling dat je 1 entreekaartje voor de uitvoering zelf verkoopt. In de aanloop naar en tijdens de uitvoering vragen we een paar vrijwilligers voor enkele hand- en spandiensten. Denk bijvoorbeeld aan publiciteit en de organisatie van het concert.


Wil je thuis oefenen? Dat kan. De oefenmuziek staat t.z.t. per project op de afgeschermde pagina DEELNEMERS.


Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Projecta Musica*) bestaat uit:


Voorzitter:                          Herman de Geus

Secretaris:                          Marijke van der Meij

Penningmeester:              Liesbeth Groen

Bestuurslid:                       Marcel Boumans


Wil je contact met het bestuur vul dan het formulier op de Contact pagina in en verstuur het. Je kunt ook direct een e-mail sturen naar:  info@projectamusica.nl


Bankrekening : NL04 INGB 0005 7203 29 t.n.v. Stichting Projecta Musica


*) Voorheen Stichting Leidse Koorprojecten


Koren in regio Leiden


Ruim vijftig koren in de Leidse regio, die tezamen rond de 2000 zangers en zangeressen tellen, werken samen in de Contactgroep Leidse Koren (CLK).

Het doel van deze contact-groep is het bevorderen van een goede onderlinge samenwerking, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten koren en het bevorderen van de zangkunst door amateurs. Voor meer info zie de website, klik op het CLK logo. Daar vind je ook de concert-agenda.